top of page

Ik geloof dat

 

Ik geloof dat het beste wat jou en je omgeving kan overkomen is dat je jezelf echt leert kennen in al je facetten: je eigenaardigheden, je talenten, je lichte zonnige én je duistere donkere kanten, je buitenkant, maar bovenal ook je diepste binnenkant.

Vele methodes, werkvormen en persoonlijkheidsmodellen kunnen hier een bijdrage aan leveren. Echter, die gaan uit van een versimpelde werkelijkheid en voorgeschreven modellen en vorm binnen de daarbij horende kaders en regels. Ze gaan niet uit van jouw eigenheid en de onuitputtelijke mogelijkheden die jij in je hebt. Ze menen bijna allemaal uniek te zijn en dé oplossing te zijn voor jouw probleem. 

Ze werken altijd van buiten naar binnen. Terwijl ik geloof dat het gaat om de innerlijke beweging; de dialoog met jezelf. Jij hebt immers je eigen unieke systeem, model en vorm. Jij bent je eigen instrument. 

Ben je benieuwd hoe ik dat als ondernemer heb doorvertaald in mijn eigen bedrijven klik dan op onderstaande logo's.

Diep in jezelf

Daar waar geen mens jou kent

Daar vind je de weg

Naar wie je werkelijk bent

 

uit vertaling van Martine Bijl

NAAT
bottom of page